Plan Zajęć

Zajęcia odbywają się od Września do Czerwca

Kursantom przysługuje prawo do 12 godzin gratis w miesiącu!