Plan Zajęć


Zajęcia odbywają się od Września do Czerwca

Kursantom przysługuje prawo do 4 godzin gratis w miesiącu!